FAQ

Často kladené otázky

V tejto časti nájdeš odpoveď na často kladené otázky a návody..

Kto môže pridať udalosť?

Udalosť môže pridať každý užívateľ, ktorý je registrovaný na tejto stránke. Avšak užívatelia, ktorí budú zadávať nepravdivé informácie budú zablokovaný.

Aké udalosti je možne pridať?

Nakoľko webová stránka slúži na lepší prehľad BDSM a fetish akcií na Slovensku, Česku ako aj v ostatných susedných štátov, môžu sa sem pridať udalosti s témou BDSM alebo fetish začínajúc od pokecových stretnutí, predstavení až po rôzne akčné stretnutia.

Priatelia a žiadosti o priateľstvo

Pozor nato, koho pridáš do priateľov! Nakoľko ak vytvoríš udalosť typu Pre priateľov majú k jej detailom plný prístup. Tvoj priateľ dostane notifikáciu ak pridáš novú udalosť. Zoznam blízkych priateľov slúži rýchle vytvorenie zoznamov ručiteľov.
Ak založíš udalosť Pre priateľov t.j. priatelia majú prístup, budúcich ľudí, ktorých pridáš do priateľov nebudú mať k tejto udalosti prístup nakoľko v čase prebiehania udalosti neboli tvojimi priateľmi.
POZOR: ak budúceho priatelia označíš ako blízkeho tak uvidí tuto udalosť z minulosti aj napriek tomu, že v čase jej konania nebol ešte tvoj priateľ. :)
Žiadosť o priateľstvo je iba žiadosť a nemá v systéme žiadnu váhu pokiaľ ju oba používatelia nepotvrdia.

Ako spravujem zoznam ručiteľov?

Na udalosť typu Pre priateľov a typu SUKROMNÁ, je možné vytvoriť zoznam ručiteľov, ktorí môžu potvrdiť žiadosť o prístup na udalosť. V menu Moje udalosti je tlačidlo na editáciu tohto zoznamu.

Aké typy udalosti je možne vytvoriť?

Udalosť sa skladá z dvoch sekcií:

 • Verejná sekcia (ikonka otvorené oko) = zobrazuje sa úplné všetkým (aj užívateľom bez konta na web stránke)
 • Private sekcia (ikonka zatvorené oko) = zobrazuje sa iba tomu, kto ma prístup k udalosti.

Webová stránka podporuje 3 typy udalosti:

 • Verejná udalosť = udalosť, na ktorú sa môže ktokoľvek prihlásiť (na webe sa používa slovo registrovať). Pri tomto type udalosti sú zverejnené VŠETKY informácie (verejná sekcia a private sekcia), ktoré pri vytvorení udalosti vložíš.
 • Pre priateľov = udalosť, na ktorú sa môže prihlásiť tvoj priateľ (pozri zoznam priateľov) a usporiadatelia Na túto udalosť sa môže registrovať aj iný používateľ ak odošle žiadosť o prístup a táto žiadosť o prístup mu bola schválená. Zoznam používateľov, ktorí môžu prístup povoliť urči Autor udalosti. Pri tomto type udalosti sa verejná sekcia zobrazuje každému. Private sekcia iba tvojim priateľom, usporiadateľom a užívateľom, ktorí majú potvrdenú žiadosť o prístup.
 • Súkromná udalosť= udalosť, na ktorú sa môžu prihlásiť usporiadatelia. Na túto udalosť sa môže registrovať aj iný používateľ ak odošle žiadosť o prístup a táto žiadosť o prístup mu bola schválená. Zoznam používateľov, ktorí môžu prístup povoliť urči Autor udalosti. Pri tomto type udalosti sa verejná sekcia zobrazuje každému. Private sekcia iba usporiadateľom a užívateľom, ktorí majú potvrdenú žiadosť o prístup.
Zoznam používateľov, ktorí môžu potvrdiť žiadosť o prístup a zoznam používateľov, ktorí majú prístup je možne pozrieť v časti Overení až po uložení udalosti. Usporiadatelia a Autor udalosti sú automatický vložený do zoznamu ručiteľov. Každá udalosť podporuje Blacklist (čierny zoznam). Užívatelia vložení do tohto zoznamu nemajú prístup k private sekcií, nemajú možnosť poslať/potvrdiť žiadosť o prístup a nemôžu sa na túto udalosť registrovať.

Aké sú hlavne rozdiely typov?

Verejná udalosť predstavuje udalosť, na rozdiel od ostatných typov, na ktorú ma ktokoľvek prístup. Medzi udalosť typu Pre priateľov A SÚKROMNÁ je rozdiel vtom, že udalosť Pre priateľov automatický povoľuje prístup priateľom. SÚKROMNÁ iba usporiadateľom a tým, ktorí majú potvrdenú žiadosť o prístup na udalosť. Oba typy podporujú zoznam ručiteľov a žiadosti o prístup.

Ako vložiť dátum?

Nie každý prehľadávač zobrazuje kalendár per vyber dátumu. Napríklad Google Chrome áno. Ak sa ti nezobrazí kalendár, vlož dátum v tomto formáte: RRRR/MM/DD napríklad: 2015/01/21

Ako vložiť foto udalosti?

Foto je možne vložiť po uložení udalosti alebo v menu Moje Udalostí -> Editovať obrázok

Ako zmeniť moje foto?

Foto je možne zmeniť v menu Moje Konto.

Koľko to stojí?

Vytvorenie udalosti, registrácie a všetky ostatné operácie sú bezplatné. Ak chceš prispieť na webhosting: viď kontakt.

Čo znamená Informatívna udalosť?

Ak nastavíš udalosť ako informatívnu tak na túto udalosť nebude umožnená registrácia. Táto funkcionalita slúži iba nato aby používatelia vedeli, že sa táto udalosť koná. Napríklad stretnutia, ktoré organizuje niekto iný, pokecové stretka a podobné. Občas je dobré mať na jednom mieste všetky udalosti aby sa mohol vybrať optimálny termín pre novú udalosť.

Ako vytvoriť opakovanú udalosť?

Systém podporuje opakovanie a to tak, že v menu Moje udalosti treba zvoliť Opakovať o... 1T, 2T, 1M predstavujú opakovanie o 1 týždeň, o 2 týždne, o mesiac. Systém vytvorí kópiu udalosti kde nastaví všetky dátumy podľa potreby. Zobrazí sa editácia a potom stačí uložiť. Ak chceš opakovanie vytvoriť inokedy tak zvoľ jednu z možnosti a potom zmeň dátum.
Táto funkcionalita neurobí kópiu zoznamu ručiteľov.
Pri opakovaní o jeden mesiac, systém vytvorí opakovanie tak aby to bol, v poradí, deň ako u predchádzajúcej udalosti. Napr. ak pôvodná udalosť bola 2 piatok v mesiaci, systém pripraví udalosť na druhy piatok v nasledujúcom mesiaci.

Čo sa stane ak zmením typ udalosti?

Prístup k udalosti sa získava v momente žiadosti o prístup na udalosť. Napríklad pri zobrazení alebo registrácii. Ak napríklad máš verejnú udalosť a potom ju zmeníš na Udalosť Pre priateľov alebo na súkromnú, všetci používatelia, ktorí sa stihli registrovať pokiaľ udalosť bola verejná majú na túto udalosť rovnaké práva ako tvoji priatelia alebo usporiadatelia a to preto, lebo v momente registrácii si im toto právo umožnil (udalosť bola verejná).
Ak nechceš aby mali naďalej prístup k udalosti stačí zrušiť ich registráciu alebo ich pridať do čierneho zoznamu.

Kto vidí zoznam hosti a ďalšie detaily registrácie?

Každý, ktorý má plný prístup na udalosť.

Čo označujú farebné ikonky stavu?

znamená, že používateľ je online alebo, že máš prístup na diskusiu
znamená, že používateľ bol online pred chvíľou alebo, prístup na diskusiu sa overí až po kliknutí
znamená, že nemáš prístup na diskusiu v zozname diskusii
znamená, že používateľ je offline alebo, že nemáš prístup na diskusiu

Ak sa niekomu potvrdí žiadosť o prístup na udalosť, čo to znamená?

Ak systém vyhodnotí, že niekto nemá prístup na udalosť, ponúkne možnosť poslať žiadosť o prístup overením používateľom v zozname ručiteľov. Môže poslať maximálne 5 žiadosti. Ak niekto mu žiadosť potvrdí, v detail registrácie sa zobrazí meno toho, kto povolil prístup. Jedná žiadosť platí na jednu udalosť, to znamená, že keď vytvoríš novú tak musí o povolenie znovu požiadať.

Ako zistím, ktorých používateľov systém pridal do zoznamu ručiteľov?

V časti kde sa zobrazuje udalosť, je menu manažmentu udalosti a tu sa nachádza položka „Overení“.
Ak niekoho pridáš do čierneho zoznamu potom ako niekomu potvrdil žiadosť o prístup, potvrdenie žiadosti ostáva platné nakoľko v čase odoslania a potvrdenia žiadosti si túto činnosť nastavil ako povolenú.

Čo predstavuje modul ubytovania?

Tento modul umožňuje vytvoriť udalosť, ktorá obsahuje rozpis izieb a ich kapacitu. Ak chceš mať zorganizované kto, ktorú noc a ktorú izbu si rezervuje môžeš túto funkcionalitu použiť. Hosť po registrácii na tvoju udalosť (ak sa nachádza v aktívnom zozname) môže si rezervovať izbu pre ľubovoľný počet osôb.
Pozor! Pri zrušení registrácie hosťa alebo ak sa preradí do zoznamu čakajúcich osôb... sa jeho rezervácia izieb automatický zruší aby sa uvoľnili izby. Systém automatický počíta počet rezervácii a umožni ďalšie rezervácie iba ak izba nie je naplnená.

Čo predstavuje modul stravovania?

Tento modul umožňuje vytvoriť jedálne menu. Sem treba vložiť čas kedy bude menu podávané a názov tohto menu. Je možne pridať aj viacero volieb na jeden čas(napr. večera). Hosť, po registrácii na tvoju udalosť (ak sa nachádza v aktívnom zozname) môže si potom zvoliť menu.

Aký mám prehľad o registrovaných hosti?

Webová stránka poskytuje 4 prehľady. Každý tento prehľad je viditeľný iba užívateľom, ktorí majú prístup na udalosť (podobné ako private časť udalosti – pre každý typ udalosti)

Prehľad užívateľov /registrácii

Prehľad užívateľov, ktorí sa na udalosť registrovali. V tomto prehľade sa nachádzajú 3 zoznamy:

 • Aktívny zoznam (ľudia, ktorí sa registrovali predtým než sa náplni kapacita udalosti)
 • Zoznam čakajúcich osôb (ľudia, ktorí sa registrovali keď už kapacita bola plna alebo nestihli sa včas registrovať)
 • Zrušené registrácia (ľudia, ktorým bola zrušena registrácia buď usporiadateľom alebo si ju zrušili sami)
Usporiadateľ ma možnosť tento zoznam kedykoľvek meniť (presúvať z jedného zoznamu do ďalšieho).
V tomto prehľade je vedľa každej registrácii uvedený aj počet osôb ako aj vypočítaná cena, ktorú je potrebné zaplatiť. Taktiež tu je možnosť vložiť zaplatenú sumu a tak usporiadateľ má prehľad aj o financiách.

Prehľad registrovaných časti

Podrobný prehľad registrácii: na ktorú časť udalosti, koľko osôb a poznámka hosťa.

Prehľad ubytovania

Tu je možne vidieť rezervácie izieb: kto, ktorú noc a koľko osôb.

Prehľad stravovania

Tu je možne pozrieť kto, koľko a aké menu si vybral...

Čo predstavuje časť udalosti? Možnosti registrácie?

Webová stránka umožňuje vytvoriť jednoduché ako aj komplexné udalosti. Prostredníctvom tohto modulu je možne vytvoriť pod - udalosti. Neviem ako to vysvetliť ale najlepší príklad bude: Chceš vytvoriť udalosť, ktorá trvá 3 dní. Môžeš, napríklad vytvoriť nasledujúce možnosti účasti na udalosť:

 • Účasť od začiatku do konca s ubytovaním, cena 100
 • Účasť od začiatku do konca bez ubytovania, cena 50
 • Účasť iba prvý večer s ubytovaním, cena 20
 • Účasť iba druhý večer s ubytovaním, cena 20
 • Účasť iba cez deň s obedom, cena 40
a tak ďalej.. je možne pridávať časové úseky s popisom.
Týmto hosť sa môže registrovať tak ako mu to vyhovuje, ty máš prehľad kto a kedy sa zúčastní a systém ti vypočíta potrebnú platbu. Ak hosť si zmení registráciu systém ťa upozorní na zmenu platby atď. POZOR. Systém automaticky nekontroluje rezervácie izieb a objednávky jedla s časovým úsekom registrovaného úseku udalosti. Táto záležitosť ostáva na hosťovi a usporiadateľovi aby rezervácie izieb a menu boli zvolené správne. Napríklad: systém nekontroluje či užívateľ sa registroval na druhý deň a dal si večeru na prvý deň :). To by mal vedieť každý...

Na čo musím najviac dávať pozor keď vytvorím novú udalosť?

V prvom rade veľký pozor na typ udalosti (verejná, Pre priateľov atď). Zvolením nesprávneho typu môžeš poskytnúť citlivé údaje verejnosti.
Treba si dávať pozor na dátumy:
Začiatok, koniec a v neposlednom ráde na Registrácia do. Registrácia do predstavuje dátum do kedy sa používatelia môžu registrovať na tvoju udalosť. Po tomto dátume ešte bude povolená registrácia ale bude zaradená do zoznamu čakajúcich. Ak usporiadateľ sa následne rozhodne, že urobí výnimku tak môže registráciu presunúť do aktívneho zoznamu.
Ak nie si organizátor udalosti alebo s akéhokoľvek iného dôvodu nie je potrebná registrácia nastav udalosť na informatívnu.
Treba si tiež dávať pozor na údaje, ktoré vyplníš vo verejnej sekcií nakoľko tieto údaje sú verejné.

Na čo musím najviac dávať pozor keď sa na udalosť registrujem?

Pozor na dátum Registrácia Do. Po tomto dátume sa môžeš registrovať,ale budeš na zozname čakajúcich.
Na udalosť môžeš isť ak ťa následne usporiadateľ presune do aktívneho zoznamu. Správne treba vybrať možnosť registrácie a počet osôb. Pri zvolení jedla a ubytovania pozor aby neboli mimo interval časového úseku, na ktorý si sa registroval.

Čo znamená „+++“ ?

Pre používateľa: predstavuje číslo, ktoré označuje aktivitu a známosti používateľa. Závisí od: počtu priateľov, koho v priateľoch máš, tvoje udalosti, ich hodnotenie, počet registrovaných, príspevky, hodnotenie príspevkov ako aj ďalšie operácie vykonane na tejto stránke.
Pre udalosť: používatelia môžu ku každej udalosti pridať pozitívne body, ktoré sa započítavajú v závislosti od hodnoty +++ používateľa.
Všeobecné platí, že čim väčšie číslo +++ tým lepšie. Limit neexistuje.

Ako meniť registráciu?

Registráciu môžeš zmeniť kliknutím na detail udalosti a potom na tlačidlo registrovať. Po uplynutí dátumu Registrácia Do nie je možne meniť registráciu ani rezerváciu izieb ani zvolené stravovanie ak sa nachádzaš v aktívnom zozname. Rezerváciu izieb a jedla môžeš vykonať iba ak si v Aktívnom zozname.

Diskusia k udalosti

Každá udalosť poskytuje možnosť diskusie. Prístupové práva k tomuto modulu sú podobné ako pre sekciu private udalosti. POZOR. Ak usporiadateľ vytvorí udalosť Pre priateľov alebo súkromnú udalosť a potom ju zmení na verejnú, tvoje príspevky budú verejné tiež! Vložený príspevok nie je možne zmazať alebo meniť.

Ako mám kontaktovať používateľa?

Stránka obsahuje modul konverzácii, ktorý umožni odosielanie správ medzi používateľmi. Kliknutím na profil používateľa sa zobrazí možnosť odoslať správu. Pri zobrazení konverzácii sa nachádza fajka, ktorá označuje, či používateľ prečítal správu alebo ešte nie.

Ako viem čo sa deje? - Notifikácie

Vpravo hore sa nachádza číslo, ktoré predstavuje počet notifikácii. Notifikácie sú typu:
 • Nové správy
 • Nové udalosti priateľov
 • Žiadosti o prístup na udalosť: nové+potvrdené
 • Rôzne notifikácie pre tvoju udalosť: nové komentáre, registrácie, zrušenie registrácii, ručiteľ povolil prístup a pod.
 • Rôzne notifikácie pre tvoje registrácie na udalosť: akceptovanie platby, zrušenie registrácie alebo udalosti, zmena udalosti a pod.
 • Rôzne: nové príspevky v diskusií ktorej si sa zúčastnil atď.
Sumár notifikácii je odoslaný 1-2 krát za deň na tvoj email. Ak chceš odosielanie emailom vypnúť, urob to tak v nastavení svojho konta.

Chcem poradiť

Ak sa tvoja otázka týka udalosti kontaktuj autora udalosti alebo usporiadateľov udalosti prostredníctvom správ. Ak chceš riešiť otázky ohľadom webovej stránky, pozri menu Kontakt alebo diskusie.

Chcem zrušiť účet

Účet je možne zrušiť v časti Moje konto - zrušiť konto - potvrzdujem zrušenie.

Chcem zrušený účet znovu aktivovať

Je potrebné napísať email na adresu administrátora stránky.